Sist avholdte Arrangementer

G11- Stropp og anhuker kurs

Modul: Stroppekurs - Anhuker - Signalgiver (3 dager) 24 timer inkl. Modul 1.1 og 2.3 Kursbeskrivelse: Etter gjennomgått kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskaper om de lover, forskrifter og standarder som er gjeldene. Grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap G11. Stropp - Anhuking og Signalgiving. Målet er gode holdninger til sikker bruk av … Continued

G20- Fastmonterte Hydrauliske kraner

Modul: 1.1-2.3-0-G20 F Kursbeskrivelse: Kursinnhold: Oppbygging Sikkerhetsbestemmelser Hydraulikk Mekanikk Sertifisering Lastdiagram Krantyper Vedlikehold Signaler Avsluttende prøve   Gjennomføring: Etter fullført teorikurs og praktisk bruk må deltakeren ha praktisk opplæring på G20 fastmontert hydraulisk kran. Denne opplæringen kan tas sammen med fadder i egen bedrift 40 timer, eller hos VDA Training i 24 timer før du kan ha oppkjøring. Bestått oppkjøring kvalifiserer … Continued

Fallsikring grunnkurs

Kursbeskrivelse: Hensikten med fallsikringskurset er å gi den som skal arbeide i høyden kunnskap om sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold samt kasseringsregler for ulike typer fallsikringsutstyr. Etter gjennomgått fallsikringskurs skal deltakerne være i stand til å velge korrekt fallsikringsutstyr til det arbeidet de skal utføre. Hvem passer fallsikringskurset for? Kurset egner seg for deg som … Continued