Sist avholdte Arrangementer

G11- Stropp og anhuker kurs

Modul: Stroppekurs - Anhuker - Signalgiver (3 dager) 24 timer inkl. Modul 1.1 og 2.3 Kursbeskrivelse: Etter gjennomgått kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskaper om de lover, forskrifter og standarder som … Continued

G20- Fastmonterte Hydrauliske kraner

Modul: 1.1-2.3-0-G20 F Kursbeskrivelse: Kursinnhold: Oppbygging Sikkerhetsbestemmelser Hydraulikk Mekanikk Sertifisering Lastdiagram Krantyper Vedlikehold Signaler Avsluttende prøve   Gjennomføring: Etter fullført teorikurs og praktisk bruk må deltakeren ha praktisk opplæring på G20 fastmontert … Continued

Fallsikring grunnkurs

Kursbeskrivelse: Hensikten med fallsikringskurset er å gi den som skal arbeide i høyden kunnskap om sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold samt kasseringsregler for ulike typer fallsikringsutstyr. Etter gjennomgått fallsikringskurs … Continued