Personløfter og fallsikring

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker personløfter/lift og Fallsikring som gjerne brukes i denne for bindelse kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakene har den nødvendige opplæring.

Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av Fallsikring i personløfter.

Formålet med kurset er å gi deltakerne økt kunnskap og bevistgjøring av nødvendige sikkerhetstiltak, for å unngå personskader, ulykker og materielle skader på arbeidsplassen.

Get in touch

+47 932 39 408

Error: Contact form not found.