Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Modul:

1.1

Kursbeskrivelse:

Kurset er obligatorisk for alle som skal gjennomføre sertifisert sikkerhetsopplæring for masseforflytningsmaskiner, truck, løfteredskap(anhuker), mobilkran, lastebilkran, portalkran, tårnkran eller bro og traverskran.
Hensikten med opplæringen er å gi førere med arbeidsutstyr nevnt i Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, en god generell grunnopplæring i sikker bruk av dette slik at uhell og ulykker unngås.

1 dag

Målgruppe

Alle som skal gjennomføre sertifisert sikkerhetsopplæring for masseforflytningsmaskiner, truck, løfteredskap(anhuker), mobilkran, lastebilkran, portalkran, tårnkran eller bro og traverskran

Emneliste

  • Innledning
  • Lover og forskrifter
  • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
  • Ytre miljø,
  • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
  • Farlig gods – Merking og håndtering

 

Get in touch

+47 932 39 408

Error: Contact form not found.