Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

 • Dette arrangement har allerede funnet sted.

P4.4 Riggerkurs

mai 22, 2023 @ 8:00 am - mai 25, 2023 @ 4:00 pm

Modul:

Riggerkurs modul O-2.2 – Fallsikring og enkle løfteinnretninger, 16 timer (teori). Modul O-3.2 – Rigging, 32 timer (teori og praksis).

Kursbeskrivelse:

Riggerkurset er for alle som bruker løfteutstyr og manuelle vinsjer/taljer og løfteredskap for å flytte last. Kurset er svært aktuelt for den som ønsker å arbeide med løfteoperasjoner offshore og/eller på land. Teoridelen av riggerkurset gjennomføres som klasseromsundervisning eller som nettundervisning, ved nettundervisning kommuniserer du direkte med forleser og har mulighet til å stille spørsmål underveis. Den praktiske delen av riggerkurset gjennomføres ved en av våre avdelinger med fysisk oppmøte. Riggerkurset leveres som fullstendig riggerkurs der all teori og praksis inngår i kurspakken.

 

Krav til forkurs/forhåndskompetanse er gjennomført og bestått G11 Løfteredskap (stropp og anhuker) 16 timer med modul 1.1

 

Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring av riggere. Kravene omfatter teoretisk og praktisk opplæring i rigging. For å fullføre riggerkurset må man avlegge og bestå teoretisk og praktisk eksamen.  Kompetansebedriften AS leverer et interessant og inspirerende riggerkurs der deltagerne vil få en god innføring i sikker bruk av løfteredskap, enkle løfte innretninger og fallsikring. Kurset består av teoretisk og praktisk opplæring.

Kurset dekker krav i NORSOK standard R-003.

Riggerkurset gjelder for utstyr som benyttes ved horisontal og vertikal forflytning av last, og som er opphengt i konstruksjoner som bjelker og annet. Kurset er rettet inn mot offshore og onshore personell i petroleumsbransjen, men vil også være nyttig for personell som deltar i løfteoperasjoner på land.

 

Riggerkurset gir innsikt i prinsippene bak riggeutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold. Formålet er å unngå uønskede hendelser og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner.

 

Innhold i vårt riggerkurs:

 • Riktig bruk av fallsikringsseler, fallblokker og falldempere
 • Tekniske krav til belter, koblingselementer, kroker og liner
 • Enkle travers- og søylesvingkraners konstruksjon og virkemåte
 • Riktig og feil bruk av taljer
 • Transportable vinsjers konstruksjon og virkemåte
 • Opphengs punkter, riktig bruk/plassering av bjelkeklyper og bjelkeklemmer
 • Bruk av hjelpeverktøy under riggeoperasjoner
 • Riktig bruk/plassering av bjelkeklyper og bjelkeklemmer
 • Egen og andres sikkerhet under riggeoperasjoner
 • Bruk av barriere/ sperremateriell
 • SJA- sikker jobbsamtale

 

Målgruppe for Riggerkurset: Personer som kommer til å benytte eller benytter transportabelt løfteutstyr, vinsjer og taljer ved horisontal eller vertikal forflytning av last.

 

Riggerkursets varighet:

Modul O-2.2 – 16 timer teori

Modul O-3.2 – 32 timer teori og praksis

Krav til forkunnskaper: Kandidaten må ha gjennomført: G11 eller O 1.1 – bruk av løfteredskap før deltakelse på Riggerkurs.